امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

معرفی تکنیک آکوستیک امیشن جهت شناسایی نشت مخازن صنایع نیروگاهی

معرفی تکنیک آکوستیک امیشن جهت شناسایی نشت مخازن صنایع نیروگاهی
Mehdi Ahmadi Jirdehi مهدی احمدی جیردهی Mohammad Javad MAhmoodi محمدجواد محمودی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید