امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

معرفی استاندارد آی یی سی 870/3 و طراحی ورودیها و خروجیهای پایانه راه دور-آر تی یو – مطابق با آن

Title: معرفی استاندارد آی یی سی 870/3 و طراحی ورودیها و خروجیهای پایانه راه دور-آر تی یو – مطابق با این استاندارد
Authors: Leyla Abdi لیلا عبدی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: پایانه راه دور RTU(Remote Terminal Unit) اسکادا SCADA سیستم کنترل ازراه دور Telecontrol System تجهیزات کنترل ازراه دور Telecontrol Equipment اینترفیس Interface سیگنال دووضعیتی (باینری) Binary Signal سیگنال آنالوگ Analog Signal

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید