معرفي سيستم هاي WCDMA


معرفي سيستم هاي WCDMA و تداخل و روش هاي مختلف حذف تداخل در سيستم هاي مخابرات سيار سلولي
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید