امروز برابر است با :23 تیر 1403

معرفي سيستم هاي WCDMA

معرفي سيستم هاي WCDMA و تداخل و روش هاي مختلف حذف تداخل در سيستم هاي مخابرات سيار سلولي
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید