معرفي روشهاي اصلاح شده در كولوني مورچه ها و پيشنهاد يك l


معرفي روشهاي اصلاح شده در كولوني مورچه ها و پيشنهاد يك local optimization
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: علي اكبر آقامحمدي


دیدگاهتان را بنویسید