امروز برابر است با :9 آذر 1402

معايب و محاسن ارزيابي عملكردهاي ساليانه شركتهاي توزيع نيرو توسط وزارت نيرو و پيشنهاد روش هاي جديد

معايب و محاسن ارزيابي عملكردهاي ساليانه شركتهاي توزيع نيرو توسط وزارت نيرو و پيشنهاد روش هاي جديد ارزيابي

از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید