معايب و محاسن ارزيابي ساليانه شركتهاي توزيع توسط وزارت نيرو و پيشنهاد روشهاي جديد ارزيابي


از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381


دیدگاهتان را بنویسید