امروز برابر است با :24 خرداد 1403

مطالعه گرم شدن كابل ها به روش المان محدود

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش خطوط و شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید