امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

مطالعه تاثیر نسبی فشار گاز آرگون بر صفحه نمایش پلاسمایی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علیرضا خرمی- مرتضی فتحی پور- مهدی مفیدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید