امروز برابر است با :7 خرداد 1403

مطالب جامعی در مورد تابلو برق (کاراموزی)

رشته تابلوسازی رشته ای ترکيبی می باشد. تابلوی برق در حقيقت يک محفظه می باشد که تجهيزات الکتريکی را در بر می گيرد و البته تابلو ها می توانند در بر گيرنده تجهيزات پنيوماتيک نيز باشند مانند شير های برقی ، کمپرسور و …. (74 صفحه)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید