امروز برابر است با :27 خرداد 1403

مسیر یابی ربات در محیط های پر مانع بر اساس مدل فازی موانع

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ایمان صبوری – محمد باقر منهاج – بهرام كریمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید