امروز برابر است با :12 اسفند 1402

مسیریابی وفقی در شبکه های مالتی کامپیوتر با سه کانال مجازی در هر کانال فیزیکی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد شیری – محمد داورپناه جزی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید