امروز برابر است با :3 تیر 1403

مسير يابي ربات هاي متحرك برمبناي كولوني مورچه ها

مسير يابي ربات هاي متحرك برمبناي كولوني مورچه ها
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد حسن بهاري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید