امروز برابر است با :3 مرداد 1403

مروری بر امكان بكار گیری ادوات Custom Power با توجه به نتایج اندازه گیری های نمونه

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا نوروزیان- گئورگ قره پتیان- مهرداد عابدی- سید حمید فتحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید