مروري بر کاربرد شبکه هاي عصبي در بيومتريك


مروري بر کاربرد شبکه هاي عصبي در بيومتريك
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد قاسمي قره بلاغ


دیدگاهتان را بنویسید