مروري بر چند روش بهبود کيفيت توان در سيستمهاي توزيع


مروري بر چند روش بهبود کيفيت توان در سيستمهاي توزيع با استفاده از DSTATCOM
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد رضازاده


دیدگاهتان را بنویسید