مروري بر محركهاي غير موتوري و روشهاي شبيه سازي..


مروري بر محركهاي غير موتوري و روشهاي شبيه سازي ماهيچه در روباتيك
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مهدي جلالي ونامخواستي


دیدگاهتان را بنویسید