امروز برابر است با :1 تیر 1403

مديريت مصارف غيراقتصادي، پيش شرط واقعي شدن بازار برق در سمت توزيع و مصرف

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1384 – بخش برنامه ريزی شبکه های توزيع و تجهيزات شبکه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید