مديريت مصارف غيراقتصادي، پيش شرط واقعي شدن بازار برق در سمت توزيع و مصرف


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1384 – بخش برنامه ريزی شبکه های توزيع و تجهيزات شبکه


دیدگاهتان را بنویسید