امروز برابر است با :2 مهر 1402

مديريت قطعی های توزيع با بهره گيری از هوش مصنوعی

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات سيستم و حفاظت شبکه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید