امروز برابر است با :4 تیر 1403

مدل سازي موتور هواپيما با استفاده از شبكه عصبي

مدل سازي موتور هواپيما با استفاده از شبكه عصبي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: اميرحسين داوري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید