امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

مدل حرارتی بهبود یافته برای ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر قابلیت بارگیری آن لاین

Title: مدل حرارتی بهبود یافته برای ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر قابلیت بارگیری آن لاین
Authors: Asghar Akbari Azirani اصغر اکبری ازیرانی Reza Golpari رضا گلپری
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران- تهران Iran Transformers Research Institute
Keywords: ترانسفورماتور Power Transformer مدلسازی حرارتی Thermal Modeling دمای روغن Top-Oil Temperature نقاط داغ Hot-Spot بارگیری On-Line Loading

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید