امروز برابر است با :4 تیر 1403

مدل جديد موتور دی سی در سیمولینک و مقايسه با مدل نرم افزار

ارائه يک مدل جديد موتور DC در SIMULINK و مقايسه با مدل نرم افزار
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سروش روستايي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید