امروز برابر است با :29 خرداد 1403

مدل جامع محاسبه ارزش تلفات درشبکه های توزیع

Title: مدل جامع محاسبه ارزش تلفات درشبکه های توزیع
Authors: Hamideh Ghadiri حمیده قدیری Ali Arefi علی عارفی Akbar Yavar Talab اکبر یاورطلب Javad Olamaee جواد علمایی Mohammad Hossein Amrollahi محمدحسین امراللهی
Organization: شرکت توانیر Tavanir Organizatin
Keywords: ارزش تلفات توان و انرژی دیماند ویژگیهای هزینه برق ضرایب تناظر ضرایب تعدیل

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید