امروز برابر است با :20 آذر 1402

مدل جامع كنترل کننده تركیبی UPFC/SMES

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احمد اسماعیلی- سید علی نبوی نیاکی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید