امروز برابر است با :29 خرداد 1403

مدلسازی ژنراتورسنکرون آهنربای دایم شار محوری سرعت بالا

Title: مدلسازی ژنراتورسنکرون آهنربای دایم شار محوری سرعت بالا
Authors: Ahmad Darabi احمد دارابی Hassan Monsef حسن منصف Hamid Lesani حمید لسانی Mohammad Sadeghirad محمد صادقی راد
Organization: دانشگاه تهران Tehran University
Keywords: ژنراتور سرعت بالا ماشین شار محوری مدل سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید