امروز برابر است با :30 تیر 1403

مدلسازی و بررسی عملکرد یک محدودساز جریان خطای جدید درکاهش سطح اتصال کوتاه ومقایسه آن با نتایج آزمایش

Title: مدلسازی و بررسی عملکرد یک محدودساز جریان خطای جدید درکاهش سطح اتصال کوتاه ومقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی
Authors: Afshin Roushan Milani افشین روشن میلانی Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی Babak Asad-zadeh بابک اسدزاده
Organization: شرکت برق منطقه ای آذربایجان Azerbayjan Regional Electric Company
Keywords: محدودساز جریان تجهیزات حفاظتی نیمه هادیها دیودهرزگرد

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید