امروز برابر است با :26 فروردین 1403

مدلسازی وشبیه سازی ماشینهای القایی سه فاز در حالت کلی جابجایی محور رتور

Title: مدلسازی وشبیه سازی ماشینهای القایی سه فاز در حالت کلی جابجایی محور رتور
Authors: Homayoon Meshgin Kelk همایون مشگین کلک Ja’far Mili-Monfared جعفر میلی منفرد Hamid Reza Akbari حمیدرضا اکبری
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Keywords: ماشین القایی سه فاز جابجایی محور رتور روش تابع سیم پیچ

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید