امروز برابر است با :31 فروردین 1403

مدلسازی مبدلهای حرارتی نوع فورگو تی 60 با استفاده از نرم افزار فلونت

Title: مدلسازی مبدلهای حرارتی نوع فورگو تی 60 با استفاده از نرم افزار فلونت
Authors: Alireza Elhagh علیرضا الحاق Farhad Farhadi Cheshmeh morvari فرهاد فرهادی چشمه مرواری
Organization: شرکت نورهان صنایع Norahan Industry Company
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید