امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

مدلسازی غیرخطی ماشین سنکرون بااستفاده از مدل وینر مبتنی برشبکه عصبی

Title: مدلسازی غیرخطی ماشین سنکرون بااستفاده از مدل وینر مبتنی برشبکه عصبی
Authors: Javad Poshtan جواد پشتان Yazdan Najafi Sarem یزدان نجفی صارم
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: ژنراتور سنکرون شناسایی جعبه سیاه داده وصل خط مدل وینر مبتنی بر شبکه عصبی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید