امروز برابر است با :30 تیر 1403

مدلسازی سیگنال کوچک ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل – دی اف آی جی- و کاهش نوسانات توان به کمک فیدبک

Title: مدلسازی سیگنال کوچک ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل – دی اف آی جی- و کاهش نوسانات توان به کمک فیدبک حالت
Authors: Hossein Kazemi Kargar حسین کاظمی کارگر Mehdi Jabbari مهدی جباری Majid Bigonah Mikal مجید بیگناه میکال
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords:ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل تحلیل سیگنال كوچك فیدبك حالت روش آكرمن

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید