امروز برابر است با :1 تیر 1403

مدلسازی سایه واثرات آن روی پانلهای خورشیدی در تولید انرزی الکتریکی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین کاظمی کارگر- علی محمدی- رسول محمدیون

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید