امروز برابر است با :24 خرداد 1403

مدلسازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر بارگیری از آنها

خلاصه : ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از گرانترين قطعات در سيستم قدرت م يباشند، به همين دليل راندمان و استفاده بهينه از اينگونه تجهيزات بسيار حائز اهميت است. عواملي نظير درجه حرارت، اكسيژن و رطوبت در تخريب عايق جامد و روغن ترانسفورماتور وكاهش عمر طبيعي ترانسفورماتور نقش مهمي دارند. حرارت ترانسفورماتور نيز مستقيما به دماي محيط و نحوه بارگيري از ترانسفورماتور بستگي دارد. به همين دليل داشتن مدل حرارتي ترانسفورماتور و تعيين دماي نقاط مختلف آن، تحت شرايط كاري متفاوت، جهت تحليل عمر مفيد ترانسفورماتور و همچنين بارگيري و استفاده بهينه از آن لازم و ضروري است. در اين مقاله يك مدل حرارتي براي ترانسفورماتورهاي قدرت ارائه شده كه توسط آن دماي روغن بالاي ترانسفورماتور را در شرايط بارگيري مختلف پيش بيني مي كنيم سپس با استفاده از آن، دماي نقاط داغ سيم پيچي ترانسفورماتور را بدست مي آوريم. نتايج اين مدل 180MVA برروي داده هاي بار و دماي يك ترانسفورماتورKv 230/63 مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد…

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید