امروز برابر است با :3 تیر 1403

مدلسازي وشبيه سازي ترافيک با استفاده ازمجموعه هاي فازي

مدلسازي وشبيه سازي ترافيک با استفاده ازمجموعه هاي فازي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: اميرحسين داوري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید