امروز برابر است با :27 خرداد 1403

مدلسازي حرکت زير آب و کنترل حرکت با شبکه هاي عصبي

مدلسازي حرکت زير آب و کنترل حرکت وسايل نقليه زير آبي با شبکه هاي عصبي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد ضياپي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید