امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

مدار توليد كننده بردارهاي آزمون در خودآزمون داخلي

مدار توليد كننده بردارهاي آزمون در خودآزمون داخلي
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید