امروز برابر است با :28 خرداد 1403

مدارشکن ها (48 صفحه)

مدارشكنها سوئيچهاي اتوماتيكي هستند كه ‌مي‌توانند جريانهاي خطا را قطع كنند. قسمتي از مدار شكنها که به يك فاز متصل شده اند قطب ناميده مي‌شوند. مدار شكني كه براي سيستم سه فاز مناسب باشد. مدار شكن سه قطبي ناميده مي‌شود. هر قطب مدار شكن از يك يا چند قطع كننده جريان يا محفظه‌هاي قطع كننده قوس الكتريكي تشكيل شده است.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید