امروز برابر است با :24 خرداد 1403

محدود كردن جريان هجومي ترانس بوسيله كنترل سويچينگ

محدود كردن جريان هجومي ترانس بوسيله كنترل سويچينگ
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حامد خليلي نيا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید