امروز برابر است با :23 خرداد 1403

محاسبه پارامترهای مدل مشروح آر ال سی ام ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تحلیل فرکانس های بالا با …

Title: محاسبه پارامترهای مدل مشروح آر ال سی ام ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تحلیل فرکانس های بالا با به کارگیری روش تحلیلی
Authors: Ebrahim Rahim pour ابراهیم رحیم پور Mohammad Reza Feyzi محمدرضا فیضی Karim Miralikhani کریم میرعلیخانی Abolfazl Nateghi ابوالفضل ناطقی
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران-زنجان Iran-Transfo Co.
Keywords: ترانسفورماتور خشک رزینی مدل مشروح حالت گذرا اندازه گیری

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید