امروز برابر است با :29 خرداد 1403

محاسبه پارامترهاي مدار زمين

محاسبه پارامترهاي مدار زمين
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مريم سليمانزاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید