امروز برابر است با :30 تیر 1403

محاسبه و اندازه گيري پرتو آنتن دي پل در مجاورت کره دي ال

محاسبه و اندازه گيري پرتو آنتن دي پل در مجاورت کره دي الکتريک مشابه تاثير آنتن موبايل بر سر انسان
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فاطمه خرامان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید