امروز برابر است با :30 تیر 1403

محاسبه وبررسی جامع امپدانس خطوط هوایی درشبکه های توزیع

Title: محاسبه وبررسی جامع امپدانس خطوط هوایی درشبکه های توزیع
Authors: Ahmad Gholami احمد غلامی Sadegh Jamali صادق جمالی Reza Ebrahimi رضا- ابراهیمی Abdollha Babaee عبداله بابایی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: امپدانس خطوط توزیع Impedance of Distribution Lines معادلات کارسون Carson’s Equations Distribution Lines Standard عوامل موثر بر میزان امپدانس Effective Parameters on Impedance Calculation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید