امروز برابر است با :24 خرداد 1403

محاسبه میزان جذب جاذب های كروی و مخروطی با روش تحلیل مدل خازنی و مقایسه آن با جاذب های هرمی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید عبدالله میر طاهری- شعله منزوی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید