امروز برابر است با :28 تیر 1403

محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الکتریکی درساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت

Title: محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الکتریکی درساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت
Authors: Mehdi Vakilian مهدی وکیلیان Arsalan Hekmati ارسلان حکمتی Mehdi Bagheri مهدی باقری
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران- تهران Iran Transformers Research Institute
Keywords: ترانسفورماتور قدرت Insulation Structure ساختار عایقی Power Transformer ضریب اطمینان Safety Factor میدان الکتریکی مماسی Tangential Electric Field

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید