امروز برابر است با :23 تیر 1403

محاسبه خازن سری سیم پیچی های دیسکی در ترانسفورماتور

محاسبه خازن سری انواع سیم پیچی های دیسکی در ترانسفورماتور
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید