امروز برابر است با :1 خرداد 1403

محاسبه حركت شناسي ربات با استفاده از روش ماتريسي

محاسبه حركت شناسي ربات با استفاده از روش ماتريسي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد عسكرپور و نور الدين كشاورز

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید