امروز برابر است با :24 خرداد 1403

محاسبه احتمال خطای سیستم رنجینگ طیف گسترده در كانال فیدینگ چند مسیری

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد محمد جعفری- محمد مهدی نژاد نورب- حجت الله روحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید