امروز برابر است با :30 اردیبهشت 1403

مثالی از باز و بسته کردن درهاي بزرگ با PLC

مثالي از کاربرد کنترل کننده هاي منطقي برنامه پذير

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید