امروز برابر است با :23 تیر 1403

مبادله داده ها ازطریق ارتباط بی سیم بااستفاده از سیگنالهای دی تی ام اف به منظور اتوماسیون ثبت …

Title: کاربرد اترنت صنعتي درسيستم اسکادا
Authors: Parham Shenavar پرهام شناور Sorraya Anjarani ثریا سنجرانی
Organization: شرکت برق منطقه ای فارس Fars Regional Electric Company
Keywords: بی سیم DTMF پست فوق توزیع

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید