امروز برابر است با :8 مهر 1402

مالتی پلکسينگ دسته سيم خودرو با استفاده از پروتکلCAN

مالتی پلکسينگ دسته سيم خودرو با استفاده از پروتکلCAN
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید