امروز برابر است با :31 خرداد 1403

مالتي پلكس فركانسي متعامد براي شبكه هاي بيسيم

مالتي پلكس فركانسي متعامد براي شبكه هاي بيسيم
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: احسان حسني سعري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید