مالتي پلكس فركانسي متعامد براي شبكه هاي بيسيم


مالتي پلكس فركانسي متعامد براي شبكه هاي بيسيم
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: احسان حسني سعري


دیدگاهتان را بنویسید