لزوم مهندسي مجدد مشاغل از ديدگاه رضايت شغلي


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید