امروز برابر است با :8 خرداد 1402

لزوم مهندسي مجدد مشاغل از ديدگاه رضايت شغلي

از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید